NATURHAMNAR

NATURHAMNAR

Strandalen och asken svajar i den lätta brisen. Enen och de tåliga tallarna söker solljus på de vindpinade, höga klipporna. Stormslipade kobbar skapar naturliga utsiktsplatser. Skyddade vikar, hemliga stränder, grunda bukter med blåstång. Skärgårdens naturhamnar erbjuder allt detta. Varje år hittar någon lycklig en ny inbuktning i skydd av en klipptunga där man kan förtöja fören. Släpp akterankaret i det klara vattnet och idyllen är född.

JUNGFRUSUND

JUNGFRUSUND

Vattnen i Hitis skärgård söder om Kimitoön är historiska. Jungfrusund är blott några nautiska mil från Dalsbruk. Sundet har varit en korsning för fartygstrafik sedan medeltiden; här seglade de tyska Hansaskeppen på väg österut för att lasta päls. Under 1600-talet väntade man på gynnsamma vindar på sjöfararkrogen vid Krögarudden. Sydväst om Jungfrusund ligger sedan urminnes tider Högsåra lotsby. Vår kung, Johan III av Sverige, beordrade öns invånare att lotsa skepp under tjugofemårskriget mot Ryssland.

STILLA VINDAR

STILLA VINDAR

Den milda, rådande vindriktningen i det klippbeströdda skärgårdshavet är sydväst. Tusentals öar ger vindlä vid behov, och att segla i sunden mellan dem är intressant, ofta även utmanande. Otaliga kobbar och skär, med utmärkta farleder bjuder på en ständigt föränderlig seglingsupplevelse. Den som vågar sig utanför farlederna får öva på sina navigationsfärdigheter. Vår skärgård är aldrig långtråkig för seglaren.

ÖAR

ÖAR

Skärgårdshavet som sträcker sig från Åbo till Åland, omfattar tusentals öar, kobbar och skär. Det är sannolikt världens mest vidsträckta arkipelag där man sett till seglarnas behov om somrarna. Konturerna varierar: låga klackar som knappt når ovanför ytan på det blågröna havet, en öde strand som kantar en holme med talldungar, en större ö där en äng med träsk strax övergår till frodiga askskogar. Från höga strandklippor kan man beundra solnedgången i alla schatteringar av rött och gult.

TYSTNAD

TYSTNAD

Fullständig tystnad är en lyx i dagens värld. En lyx som få har råd med. Vår skärgård har just inga bilar eller ens bilvägar, för att inte tala om flygfält. Detta garanterar en frikostig naturlig tystnad, långt från de livligaste farlederna. Vår skärgård är full med dessa smultronställen. Det finns en öde ö för var och en, där man stilla kan sitta på klipporna och begrunda det blåa havet. Och lyssna på tystnaden, som bara tillfälligt bryts av sjöfåglarnas rop.

REN LUFT

REN LUFT

I skärgården är luften ren. Vi har varken industri eller biltrafik. Fyll dina lungor med saltstänkt luft, och ana saltdoften blandat med alger, tall och våt sand från stranden.Då och då förnimmer du ett stänk fiskdoft eller en fläkt av lera. Skärgårdshavet återger dig sinnesintryck som förblir bortglömda i urbana landskap.

RYMD

RYMD

Alla som har seglat på världshaven vet hur trångt det som värst kan vara i hamn. Skärgårdshavet å andra sidan har alltid utrymme för seglare. Gästhamnarna har gott om kapacitet, och i början- och slutet av säsongen är de nästan tomma. Vill du övernatta i fred, kan du ankra i en naturhamn, många av dessa hittas på sjökortet. Den som vill ha absolut lugn och ro, kan kasta loss i mitten av augusti, då du även har tillgång till nationalparkens öar, och skärgårdshavet är praktiskt taget öde.

SVENSKFINLAND

SVENSKFINLAND

Skärgårdshavets stränder är sedan gammalt svenskskpråkiga. Den distinkta, finlandssvenska kulturen här är omdelbar, vänlig och lantlig. De fiskande bönderna har ofta tryggat levebrödet med att ge sig ut till sjöss. En stor del av yrkessjöfarten handhas av finlandssvenskar. Folket vid dessa karga stränder har under de senaste århundradena vant sig vid fjärran besökare bakom haven. Gästfrihet är fortfarande en dygd.

HJÄLPSAMHET

HJÄLPSAMHET

En vacker sommardag verkar skärgårdshavet som ett idylliskt paradis. Även här har livet en avigsida - nämligen vintern. Frostiga, byiga kulingar, menföre samt bistra, fuktiga vintrar har format det tåliga skärgårdsfolket. I vår skärgård är man vana att hjälpas åt då det behövs. Man vet aldrig när man själv behöver assistans. Att bry sig om medmänniskan går i arv på vår kust.

FISK

FISK

På den gamla goda tiden kunde skäriborna skaffa tilläggsinkomster genom att föra strömmingstunnor till marknaderna i Åbo och Helsingfors. Numera är skärgårdshavet fritidsfiskarens paradis. Även seglarna får sin beskärda del: få saker är bättre än att meta i en lugn naturhamn eller spinnfiska vid solnedgången. Många gästhamnar serverar rökt fisk, och den som har bråttom kan plocka med sig gravlax- eller sikfilén i fiskfabrikens butik i Kasnäs.

DALSBRUK OCH GULLKRONA

DALSBRUK OCH GULLKRONA

Det 300 år gamla bruket i Dalsbruk är Skärgårdshavets pärla. En långseglats ger dig ett ypperligt tillfälle att bekanta dig med den gamla fabriksmiljön och nyttja de lokala butikerna och restaurangerna. Den skyddade hamnen i Dalsbruk är centralt belägen även med tanke på en riktig långfärd. Bara en timme härifrån öppnar sig Gullkrona fjärd, en fjärd som vår drottning Blanka av Namur offrade sin gyllene krona till på 1300-talet. Gullkrona fjärd med sina otaliga öar, kobbar och skär är en av de mest enastående upplevelserna i hela Skärgårdshavet.

ENSLIGHET

ENSLIGHET

Många seglare uppskattar egna rutter, privata gömställen och en bullerfri miljö. Att segla på ett ödsligt hav i sällskap av enbart säl och sjöfågel är oförglömligt. Vår skärgård visar sin ensliga sida i maj, och i augusti-september. Utanför semestersäsongen är det glest med besökare, med undantag för veckosluten. Packa varma kläder, och ge dig ut till sjöss på våren med blott ejderrop som sällskap. Eller njut av milda augusti, då havet redan värmts upp och nationalparkens naturhamnar är tillgängliga. Det är inte ovanligt att se havsörnar under denhär tiden.

KYRKOR

KYRKOR

Sjöfarare har genom tiderna tytt sig till högre makter, och besökt kyrkan för att visa tacksamhet efter en lyckad, säker hemkomst. I skärgården kan man besöka exotiska kyrkor och kapell exemplevis i Hitis och på Jurmo. I många kyrkor hittar man votivskepp som hänger från taket. Dessa skepp byggdes som tack till vädrets herre av sjömän som räddats från skeppsbrott. Alla seglare som varit med om stormväder vet att bönen står nära till hands då havet visar sin makt.

LJUS

LJUS

Den långa, ofta svarta vintern bryts till en festival av ljus i mars. Och mot slutet av maj, är det ljust till sent in på kvällen eftersom havet reflekterar ljuset från himlen. Därför ter sig moln och solnedgångar till sjöss vackrare än på fastlandet. Havet är lugnt i början av juni, den ljusaste tiden på året. Det är en oförglömlig upplevelse att segla genom hela natten då det knappt hinner bli mörkt.

BRÄCKT VATTEN

BRÄCKT VATTEN

Oceanseglare vet hur livet är då allt är täckt av ett lager salt och färskvatten är en bristvara. Skärgårdshavet är så gott som saltfritt, och därför så skönt att ta sig ett dopp i. Efter simturen slipper man den kladdiga känslan, och skeppshunden kan till och med dricka havsvatten för att släcka törsten. Salt finnes dock på gravlaxen.

KEJSAREN

KEJSAREN

Finland tillhörde Tsarryssland på 1800-talet, och därmed var kejsaren den mest illustra gästen i skärgården. Aleksander III seglade hit med sin jakt under flera somrar, och hans danskbördiga fru njöt av skärgården till fullo. Kejsarhamn på Högsåra är ett minne från den tiden. Den Tsarryska armén övervakade skärgården före självständigheten. På Jungfruholm exempelvis kan man alltjämnt finna "ryssugnar" som användes av soldater. Invid Söderlångvik fanns till och med ett flygfält under första världskriget.

ETT LUGNT HAV

ETT LUGNT HAV

Seglingsförhållandena i Skärgårdshavet är lugna. Dyningar förekommer sällan, och det finns just inga strömningar eller tidvatten. Vid sällsynta åskbyar erbjuder öarna alltid lä, och närmaste hamn är aldrig långt borta. Mobiltelefonnätverket täcker hela Skärgårdshavet, så även den ovana skepparen kan känna sig trygg. Många tycker också att det bästa med sydvästra skärgården är att nederbörden är bara hälften av motsvarande i östra Finland.